27. srp 2021

Uniport získal nejvyšší ocenění mezi průmyslovými a technologickými stavbami.

Uniport získal nejvyšší ocenění mezi průmyslovými a technologickými stavbami.

První místo v 18. ročníku soutěže Stavba jihomoravského kraje, v kategorii průmyslových staveb, získala výrobní hala APEX v Pohořelicích na Brněnsku

Na míru navržená výrobní hala, uzpůsobená pro výrobu komplikovaných svařenců nadměrné velikosti. Výrobní plocha haly zde činí 7500m2 a nachází se v průmyslové zóně připravované společností Uniport v předchozích letech.

Stavba získala prestižní ocenění nejen díky svému unikátnímu a modernímu designu ale rovněž díky svému technickému řešení, které odpovídá prioritám současné šetrné výstavby. Objekt byl navržen s maximálním ohledem k životnímu prostředí, především v oblasti hospodaření s dešťovou a pitnou vodou. Objekt disponuje systémem na akumulaci a distribuci tzv. šedých vod (odpadní vody ze sprch a umyvadel), které jsou po technologické úpravě využívány pro splachování WC a pisoárů, čímž je dosaženo značné úspory ve spotřebě pitné vody.

Hospodaření s dešťovou vodou je zde navrženo tak, aby nedocházelo naprosto k žádnému odtoku srážkové vody z území. Všechna zachycená voda je po základním přečištění vsakována zpět do podloží. Celý areál tak nepotřebuje napojení na dešťovou kanalizaci ani vodní tok.

„Již ve fázi projektu jsme důkladně zvažovali, jak zajistit optimální nakládání s dešťovými vodami a tím přispět k hospodárnosti budovy. S našimi projektanty se také vždy zaměřujeme na otázku, jak dosáhnout vizuálně zajímavého výsledku, aniž by bylo nutné výrazně zvyšovat vstupní investice. K takovému výsledku je ale potřeba nejen dokonalá souhra architektů a projektantů ale rovněž otevřená mysl našich investorů,“ říká Vladimír Burget, jednatel společnosti Uniport.

Soutěž stavba jihomoravského kraje každoročně pořádá Jihomoravské společenství Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihomoravský kraj. Odborná porota vybírá a hodnotí přihlášené stavby v celkem sedmi kategoriích. Záměrem soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.

Dalším oceněným projektem, připravovaným společností Uniport, bylo rozšíření autosalonu a autoservisu Hošek Motor v Brně, na ulici Vídeňská.