08. pro 2023

Dokončení moderní průmyslové zóny na Vyškovsku

Dokončení moderní průmyslové zóny na Vyškovsku

Tým společnosti UNIPORT úspěšně zakončil dvouletou intenzivní spolupráci při výstavbě průmyslové zóny pro mezinárodního industriálního developera GLP.

GLP patří mezi přední investory a developery nemovitostí v oblasti logistiky, digitální infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Spolupráce obou firem na první fáziinvestičního projektu byla zahájena již v září roku 2021, přičemž Uniport asistoval při organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby, přípravě smluvní dokumentace a tvorbě nezbytných technických dokumentů. Samotná realizace průmyslové zóny pak byla zahájena během listopadu téhož roku, kdy tým projektových manažerů Uniportu začal zajišťovat koordinaci činnosti vybraného dodavatele, kontrolu kvality, kontrolu nákladů a termínů a rovněž průběžný reporting pro tuzemské i zahraniční zastoupení investora.

Jako obvykle jsme i zde po celou dobu výstavby pro klientazajišťovali plný servis při řešení dodatečných požadavků a uživatelských změn, které každý obdobný projekt provází.Holubický areál přilákal řadu významných logistických i výrobních firem, například logisticko-technologickou společnost Zásilkovna, která zde bude provozovat distribuční centrum nebo společnost fischer automotive systems, kterápronajaté prostory využije k montáži přesných komponentů do interiérů vozidel. V průběhu dvou let výstavby, kdy se nám podařilo spolupráci postupně rozšířit na všechny 3 etapy záměru, jsme zprocesovali úpravy za více než 4,5 milionu EUR. Plně si uvědomujeme, že flexibilita, vstřícnost a zodpovědnost při řešení nadstandardních klientských požadavků jsou pro investora i uživatele vysoce ceněnou devízou a proto k těmto záležitostem přistupujeme s maximální péčí. 

Činnost týmu Uniportu při výstavbě průmyslové zóny dále pokrývala veškeré technické a kvalitativní přejímky, účasti na kontrolních dnech, technickou podporu při jednání s nájemci a v neposlední řadě také identifikaci a evidenci vad a nedodělků. Finální předání a převzetí objektu jak do rukou investora, tak do rukou nájemců je vždy velice náročný a důležitý proces, při kterém hraje zásadní roli připravenost a dlouholeté know-how. Toto je také jeden z mimořádně důležitých kroků jak pro budoucí správu a údržbu tak pro uplatnění záruk. I zde byla celá procedura kompletně v gesci projektových manažerů Uniportu a to pro celou průmyslovou zónu o kapacitě více než 70.000m2 podlahové plochy.

Etablovaní investoři dnes staví svůj byznys především na prémiových průmyslových objektech s vysokým technickým standardem a s jasně stanovenými kritérii udržitelnosti. S tím souvisí důsledná kontrola kvality při realizaci a využití moderních hodnotících nástrojů a úsporných technologií. Certifikace BREEAM, využití prostředí BIM při výstavbě aúdržbě nemovitosti nebo využití vysoce úsporných zdrojů tepla se postupně stává tržním standardem a náš tým expertů, kteří působili na výstavbě areálu GLP Holubice je připraven v tomto prostředí nabídnout odpovídající servis.