Naše služby

Provedeme Vás
celým procesem

Analýza klientských potřeb

Na základě Vašich potřeb definujeme základní parametry budoucího projektu.

Správné rozpoznání a pojmenování klientských potřeb je nejdůležitějším předpokladem pro úspěšný proces vzniku nových prostor pro každé podnikání. Na začátku spolupráce tedy vždy pečlivě analyzujeme technologické, prostorové a ekonomické požadavky každého investora a společně pak určíme jejich priority.

Vyhledání a prověření vhodných pozemků

Vyhledáme vhodné lokality a zajistíme poradenství při koupi pozemku.

Prověříme stav pozemků z hlediska možností výstavby či stavu infrastruktury a minimalizujeme rizika a nejistoty související s nákupem pozemku.

Koncept investičního záměru

Definujeme základní prostorové a funkční parametry záměru s ohledem na vlastnosti vybraného pozemku. Zpracujeme řídící harmonogram projektu a připravíme propočet nákladů stavby a souvisejících investic.

Navrhneme efektivní využití vymezeného území, řešení inženýrských sítí, vhodný konstrukční systém stavby a její vnitřní členění. Jde o tvůrčí proces, kdy se vždy zvažuje mnoho variant. Kvalita konceptu do značné míry rozhoduje o užitných vlastnostech budovy i o výši investičních nákladů. Při tvorbě kvalitního smart-design konceptu uplatňujeme mnohaleté zkušenosti v investiční výstavbě.

Projektová dokumentace a povolení

Zajistíme přípravu projektové dokumentace a získání všech potřebných povolení k výstavbě

Připravíme projektovou dokumentaci a potřebné podklady pro řízení o umístění stavby, stavební povolení a pro výběr zhotovitele. Zajistíme projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a se správci inženýrských sítí. Získáme potřebná stanoviska a vyjádření a zajistíme vydání všech povolení.

Tendr & Value Engineering

V každé fázi zvažujeme poměr investovaných prostředků a získané hodnoty.

Zpracujeme tendrovou dokumentaci a zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele stavby buď formou generální dodávky, nebo koordinovaných subdodávek. Jménem investora vyjednáme nejvýhodnější podmínky z hlediska ceny a kvality díla, délky výstavby a garancí. Zvažujeme různá technická a funkční řešení a asistujeme Vám při výběru nejoptimálnější varianty.

Management výstavby

Tým zkušených odborníků důsledně dohlíží na průběh výstavby.

Koordinujeme činnost stavebních firem a zajišťujeme, aby byly práce na projektu správně naplánovány z hlediska termínů i finančních zdrojů. Zajišťujeme organizaci stavební činnosti, kontrolu kvality, technický dozor stavby a kontrolu nákladů. Zpracováváme zprávy o průběhu projektu a zajišťujeme přípravu na uvedení do provozu. Po celou dobu výstavby jsme našim klientům oporou při řešení dodatečných požadavků a uživatelských změn, které každý projekt provází.

Zaujaly Vás naše služby?
Ozvěte se nám!

Kontaktovat