15. zář 2021

Nový stavební zákon – co přináší

Nový stavební zákon – co přináší

Dlouho očekávaný stavební zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, přičemž některé změny začnou platit již od ledna příštího roku.

Sněmovna v úterý 13. 7. 2021 odhlasovala nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.). Společně s ním byl schválen i zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Celkem totiž v souvislosti s novým stavebním zákonem dochází ke změně u dalších téměř 60 zákonů. Příprava zákona zabrala zhruba 4 roky a zákon po dlouhých patnácti letech kompletně nahradí současný, již 26x novelizovaný stavební zákon.

Vláda si od nového stavebního zákona slibuje rychlejší stavební řízení, dodržování lhůt a zjednodušení povolovacího procesu. Ačkoli má zákon velkou řadu odpůrců a jeho finální znění má o 137§ více, než má současný zákon, jisté pozitivní změny do současné povolovací „džungle“ přinést skutečně může. Níže Vám přinášíme přehled několika vybraných změn, u kterých bychom rádi věřili, že pomohou posunout ČR ze 157. příčky žebříčku Doing Business světové banky o pár pozic nahoru.

Komplexní digitalizace postupů v oblasti územního plánování a povolování staveb a zavedení elektronického spisu.

Je až neuvěřitelné, že i v dnešní době je stále nutné tisknout stohy dokumentace pro projednání s úřady. Podle nového stavebního zákona Zákon také nově zavádí tzv. jednotný standard územně plánovací dokumentace, kdy tato dokumentace musí být povinně vyhotovena ve strojově čitelném formátu a jednotným formálním způsobem. Plnohodnotnou digitalizaci, která umožní elektronickou komunikaci mezi stavebníky a úředníky a která přinese větší kontrolu a transparentnost řízení považujeme za velký krok kupředu.

Plánovací smlouvy

Podrobnější úprava plánovacích smluv poskytne větší právní jistotu obcím i investorům o tom, co může být obsahem jejich vzájemných závazků v oblasti budoucího využití území. Dosud byly plánovací smlouvy pro mnoho obcí obávanou překážkou a to právě z důvodu jejich nejasného vymezení.

Jednostupňové povolení

Schválený zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a řady dalších mimořádných postupů. Toto významně přispěje k právní jistotě investorů a celý proces povolení se tím stane více transparentní a předvídatelný. Právě nepředvídatelnost a nejistota povolovacího procesu je jedním z největších problémů aktuální právní úpravy povolovacího procesu.

Úplný apelační princip

Princip, podle nějž musí nadřízený stavební úřad v odvolacím řízení rozhodnout s konečnou platností a nesmí věc vrátit stavebnímu úřadu 1. stupně k opětovnému posouzení. Dosud si mohly úřady přehazovat odvolání jako horký brambor téměř po neomezenou dobu. Toto opatření má potenciál skutečně zkrátit průměrnou délku povolovacích procesů. V každém případě je vždy lepší projekt připravit tak, aby prostor a důvody pro případné odvolání byly co nejmenší.

Dlouho očekávaný stavební zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, přičemž některé změny začnou platit již od ledna příštího roku.

Povolování staveb zůstane i nadále velmi komplexní, obtížnou a vyčerpávající disciplínou a to bez ohledu na znění zákona nebo strukturu úřadů. Náš tým specialistů Vám při cestě za vlastní nemovitostí poskytne vždy maximální servis a odbornost.