01. srp 2021

Flexibilita při navrhování průmyslových budov

Flexibilita při navrhování průmyslových budov

Snahou UNIPORTU je pomoci zákazníkům přemýšlet na mnoho kroků a let dopředu.

Každý to zná. Koupíte si nějakou věc a po určité době používání zjistíte, že nemá přesně takové vlastnosti, které byste potřebovali anebo ji prostě používáte jinak, než jste původně předpokládali.

To samé může nastat při výstavbě nové industriální budovy. Výrobní firmy tak mnohdy, po nastěhování do nové budovy zjišťují, že nový prostor, který si nákladně vybudovaly, neumožňuje optimální manipulaci při výrobě, modifikace výrobní linky je takřka nemožná, na přidání nového stroje není dostatek místa a parkovací místa a kapacita šaten limitují možnost navýšit počet zaměstnanců. Je to pochopitelné. Výrobní firmy nestaví nové prostory každý den, a proto je vznik chyb při navrhování a výstavbě budov téměř nevyhnutelný. Proto je vhodné na celém procesu spolupracovat s odborníky, kteří mohou uplatnit zkušenosti s realizací mnoha desítek investičních záměrů.

Snahou UNIPORTU je pomoci zákazníkům přemýšlet na mnoho kroků a let dopředu. Vše začíná již při výběru pozemku, jehož velikost a způsob zastavění by měly umožnit přiměřenou expanzi společnosti.

Další oblastí je dimenzování samotné budovy nebo budov. Zde platí, že přemýšlení o nové budově by mělo být přemýšlením zejména o procesech, které v budově budou probíhat, přičemž budova následně slouží jako obálka pro tyto procesy. Ve spolupráci s externími technology a s klienty se snažíme promyslet různé varianty uspořádání aktuálně používaných technologií s ohledem na jejich potenciální změnu nebo předpokládaný růst. Většinu budov se snažíme připravit stavebně na rozšíření. Správně navrhneme konstrukční prvky, dimenze a řešení vnitřní i vnější infrastruktury i postup realizace budoucího rozšíření. Pokud je rozšíření předem plánováno a dobře promyšleno je možno jej provést jen s malým omezením běžného provozu a s daleko nižšími náklady než v případech, kdy si možnost rozšíření nikdo předem neuvědomil a neprovedl včas potřebnou přípravu.

Mnoho investorů má tendenci stavět své výrobní prostory příliš jednoúčelově. Přesně vědí, jaké výrobní procesy v budově probíhají dnes a tomu chtějí přizpůsobit nově vznikající prostor. Ale současný svět je velmi dynamický. Výrobní náplň, technologie i objem výroby se mohou během několika lez změnit a pokud jsou výrobní budovy jednoúčelové, může to firmy brzdit v jejich potenciálním rozvoji. UNIPORT svým klientům pomáhá nastavit správnou míru flexibility nových budov a tím ušetřit zbytečné náklady, které by musely být vynaloženy v budoucnu.