Projekt

Komplexní příprava
průmyslových zón

Průmyslové zóny

Naše úloha

Příprava území k výstavbě průmyslových nemovitostí

Příprava průmyslových zón patří mezi nejnáročnější aktivity v realitní branži

Rozsah spolupráce

Společníci UNIPORTU se podíleli na přípravě více než 20 průmyslových zón o celkové ploše více než 1 milion m2, ve 4 státech Střední Evropy, kde nyní působí více než 100 klientů.

20let

Praxe v přípravě velkých území

100ha

Celková plocha řešených zón

4státy

Kde byly projekty připravovány

100+

Klientů působících
v připravených územích

Průmyslové zóny

Sladit zájmy vlastníků pozemků, zástupců měst a obcí, provozovatelů infrastruktury a koncových uživatelů průmyslových budov je velmi náročný úkol

Průmyslové zóny

Know-how

Připravit území tak aby se na něm daly stavět průmyslové budovy vyžaduje mnoho času, úsilí, speciální know-how a mnohdy i značné finanční investice.

Průmyslové zóny

Přidaná hodnota

Správně dimenzovaná infrastruktura, vytvoření budoucí struktury území, navržení správných dimenzí budov a získání potřebných povolení zvyšuje hodnotu území a zkracuje dobu potřebnou k výstavbě samotných průmyslových budov.

Průmyslové zóny
Průmyslové zóny
Průmyslové zóny

Plánujete obdobný projekt?
Ozvěte se nám!

Kontaktovat