Zahájena spolupráce se společností Apex

Zahájena spolupráce se společností Apex

Dohoda o spolupráci zahrnuje zajištění vhodného pozemku, přípravu konceptu budovy, optimalizaci technologických procesů, projekční práce a management výstavby nového výrobního zázemí na jižní Moravě.

Společnost Apex je součástí holandské rodinné společnosti, která je celosvětově působícím výrobcem tepelných výměníků používaných v energetice a průmyslu.

UNIPORT bude v roli projekt manažera zodpovědný za řízení všech přípravných a realizačních fází projektu.