NOVÝ KLIENT - SPOLEČNOST LAC

Dohoda se společností LAC zahrnuje management všech procesů souvisejících s výstavbou nového výrobního areálu na jižní Moravě.

NOVÝ KLIENT - SPOLEČNOST LAC

UNIPORT bude zajišťovat vše od vyhledání pozemku, vytvoření optimálního konceptu zástavby, projekčních prací a inženýringu až po řízení výstavby samotné.

LAC vyrábí sériové i zakázkové průmyslové pece a sušárny. V segmentu výroby žárobetonových tvarovek společnost patří k největším evropským výrobcům.